Om oss

Kvartal 19 arkitektkontor AS har i over 20 år vært et aktivt, engasjert og kreativt kontor i sentrum av Sandefjord. Vi har gjennom alle disse årene fått være med å prege byutvikling og bebyggelse i Vestfold, samt regionene langs Oslofjorden og Skagerakkysten. Her har det vært rivende utvikling i både bosetting og infrastruktur. Dette gir utfordring i møte med verneverdier i natur, landskap og bymiljø. Distriktets lange kulturhistorie har synlige og skjulte minner fra flere tusen års menneskelig bosetting og virke. Det er dette vi brenner for;  å skape en opplevelse av historisk kontinuitet gjennom dialog og samarbeid med regionale og statlige myndigheter. 

Firmaets profil er av høy arkitektonisk kvalitet med vektlegging av helhet, funksjonelle løsninger og detaljbearbeidelse. Vi er et team bestående av flere nasjonaliteter og kulturer, og syns med dette vi har en spennende pakke å tilby våre samarbeidspartnere og kunder. Kontoret har i dag 5 sivilarkitekter og en 1 praktikant.

Vi hjelper deg med:
ProsjekteringDesignByggesøknadArealplanlegging