Areal­planlegging

Rammene for by- og stedsutvikling er fastlagt gjennom overordnede areal- og temaplaner (statlige retningslinjer, regionale planer, kommuneplaner og områdeplaner). For at de folkevalgte skal sikre at målene for utviklingen nås kreves som regel detaljplaner som fastlegger bebyggelsens og uterommenes utforming og bruk. Dette kalles reguleringsplan. Vi har lang erfaring med reguleringsplaner fra detaljplaner for alt fra hele bydeler og ned til mindre husgrupper.

 

Våre arealplanleggingsprosjekter:

moderne boligblokk design Prestegårdsveien Landstads plass Sandefjord Penthouse

Prestegården park

Leilighetsbygg med 13 enheter beliggende midt i sentrum av Sandefjord.
Les mer om prosjektet
Holmestrand enebolig i rekke

Heggeveien i Holmestrand

Les mer om prosjektet
lystadhagen balkong boliblokk i 2 etasjer

Lystad i Sandefjord

Leilighetsbygg med 24 enheter beliggende på Lystad i Sandefjord.
Les mer om prosjektet

Nedre Movei

Terrasseblokk i Sandefjord
Les mer om prosjektet

Heimdal i Sandefjord

Lave boliger, kulturformål og næring
Les mer om prosjektet