Inngangssone
Lystadhagen boligblokk i 2 etasjer
Lystadhagen i nattlys
6-mannbolig på Lystad
Lystadhagen interiør
Bilde fra byggefasen