Hjertås Panorama - Kvartal 19 arkitektkontor - visualisering av Harelabb.
Hjertås Panorama - Kvartal 19 arkitektkontor - visualisering av Harelabb.
Hjertås Panorama - Kvartal 19 arkitektkontor - visualisering av Harelabb.
Hjertås Panorama - byggetrinn 1 - nesten ferdig - dronebilde fra EIE Nybygg
Hjertås Panorama - Kvartal 19 arkitektkontor - byggetrinn 1 nesten ferdig
Hjertås Panorama - Kvartal 19 arkitektkontor - byggetrinn 1 nesten ferdig